Rızk Ayetleri

 

 

 

Rızkın geniş, kazancının kolay, insanların kendisine saygı ve

sevgisini arzu eden kimse, bu rızk Ayetlerini bir kağıt üzerine misk

ve zaferan ile yazsın. Bu yazılı hirzi üzerinde taşır ve kendine vird

edinip hergün okursa, Allah Teala hazretleri onu ümit etmediği

yerden rızıklandırır. O kişiyi herkes sever, sayar ve hürmet eder.

Eddürrün nazım isimli eserin müellifi Ebu Muhammed el Yafi

r.a. rızk Ayetleri için şöyle der; Seyh ebul Abbas el Mürsi nin bizzat

kendi eliyle yazmış olduğu bir yazısında gördüm ve şöyle diyordu.

[Devamını oku...]

Fetih Ayetleri

 

 

Kutbul Arifin gavsul vasilin şeyh ebul Abbas k.s.a. dan rivayet

edilmiştir ki: Hazreti Muhammed Mustafa s.a.v. Kurani Kerim

içinde ne kadar Feth Ayeti varsa toplayıp, sabah akşam okumaya

devam ederlerdi. Düsman, küffar ve münafıklarla savaşa girdiği

zaman bu Feth Ayetlerini okuyup, fetih ve zafer bulurlardı.

Bu Feth Ayetlerini misk ve zaferan ile bir kağıt üzerine yazıp,

üzerinde taşıyarak, her gün bu Ayetleri kendine vird edinip okuyan

kimseye hazreti Allah c.c. tan eksiksiz rızık verilir.

[Devamını oku...]

El-Kuddüs

 

 

Bir kimse ElKuddüs ismi şerifinin  zikrine devam ederse, Allah Teala o kişinin ahlakını güzelleştirip, kalbini nur ile doldurur.

ElKuddüs ismi şerifini  bir ekmek üzerine yazdıktan sonra, hasta ve kötü ahlaklı bir kişiye yedirirsen, o kişi cismen sıhhat bulup, kalben selametlere erişip, ruhen kötü ahlaklardan kurtulur.

Bu ismi şerifin zikrine devam eden kimse, Meleküt aleminin kuddüs haliyle muttasil (Vasıflanmış) olur.

Hirz Ayetlerine Dâir

 

 

HİRZ   AYETLERİ

Bu Hirz Ayetleri Ahmed Rufa-i r.a. hazretleri tarafından tertip

edilmiştir.

Saralı veya felçli hastalara üç veya yedi gün okunur. Hirz

Ayetleri de yazılıp saralı veya felçli kimsenin üzerine takılırsa,

Allah Teala hazretlerinin izniyle bu hastayı bir daha sara illeti

tutmaz, hiçbir sihir tesir etmez, cin, şeytan ve insanların şerrinden

de emin olur.

[Devamını oku...]

Cin Musallatlığı ve Sara’ ya dâir

 

 

Ahmed ibni Salih r.a. dediki; Cariyemin birisine bir Cin

musallat olmuştu. O cariyeyi azledip başka bir cariye aldım. Aynı

şey o cariyeminde başına geldi.

Birgün namaz kıldığım yerde otururken bir Cin kabilesi gördüm

ve bana selam verdiler. Dikkatli bir şekildebaktığımdakuşgibi bir

hayal karşımda duruyordu. Selamını aldım ve onlara Kimsiniz?

dedim. Aralarından birisi; Ben Ebu Zekeriya isminde bir cin’im ve

sana bir dua öğretmeye geldim. Eğer bu duayı cariyelerine isabet

eden hastalıklara okursan Allah’ın izniyle kurtulurlar dedi.Hemen

diviti almak istedim ama yapamadım. Bana! Divit yatağının

altındadır dedi. Diviti oradan alıp Zekeriya isimli cin’in söylediği

duayı yazdım. O cin’e bu duayı nasıl kullanacağımı sordum. Bana

dediki; Bu duayı suya okursun. Bu okunan suyun bir miktarını

hasta içer kalan su ilede gusül ederse, Allah’ın izniyle şifa bulur.

O iki cariyeyi bu dua ile tedavi ettim. Bir hafta geçmeden

ikiside iyileşti. Daha sonra bu mübarek duayı hasta ve illetli olan

kime okuduysam Allah c.c. ın izniyle şifa buldu ve iyileşti.

Ebu Zekeriya isimli Cin’in öğretmişolduğu dua budur:

[Devamını oku...]

Sihir iptaline dâir

 

 

1. Aşagıdaki mübarek dua iyi bir saatte yazılıp, sihirli olan kişi

bu nüshayı üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle sihri iptal olur ve o

kişiye bir daha sihir tesir etmez.

Bu mübarek dua bir kağıda yazılıp, temiz bir kapta yazı su ile

silkindikten sonra o su üzerine 7 defa Ayetel kürsi, 10 defa ihlas, 3

defada Muavvezeteyn ve 1 defada Lev enzelna sonuna kadar

okunup suya nefes edilir ve su el ile karıştırılır. Sihirli olan kimse

bu su ile gusül ederse, Allah c.c. ın izniyle sihirden kurtulur. Aynı

dua ikinci kez bir kağıda yazılıp, bu nüshayı o kişi üzerinde taşırsa,

nüsha üzerinde olduğu müddetçe sihir tesir etmez.İnşeallah.

Yazılacak mübarek dua budur:

[Devamını oku...]

Şifâ’ ya dâir

 

 

1-

Aşagıda gelecek olan azimet ”Hizbin Nevevi’nin azimeti”

ismi ile meşhur olup, bütün hastalıklar için şifadır. Özellikle insan

vücutundaki cin yeli, felç, kulunç ve romatizma gibi hastalıkların

manevi tedavisinde çok tesirlidir. Bu azimet hastanın üzerine üç

(3), beş(5), veya yedi (7) defa okunur.

Okunacak azimet budur:

[Devamını oku...]

Aile efradı arası muhabbet

 

1-Karı koca arasını düzeltmek, oğulu babaya, kardeşi kardeşe

sevdirmek ve bütün insanların arasını düzeltmek için; Bedenini ve

elbiseni temizledikten sonra Pazartesi veya Perşembe günü güneş

doğarken ince bir deri veya kağıt üzerine misk ve zaferan ile

aşağıdaki duayı yaz. Yazdıktan sonra bu kağıdı matlubunun

sırtına veya göğsüne vur. Sonra bu kağıdı sağ pazuna bağla. Allah

c.c. ın izniyle matlubun hasıl olur.

Yazılacak olan budur:

[Devamını oku...]